Bli med på å legge grunnlaget for fremtidens innovasjoner!

Gjennom jevnlige møter og arrangement, tilbyr Investinn en møteplass og en arena, hvor gründere og bedrifter kan hente oppstartskapital og relevant kompetanse for gjennomføring av sine prosjekt. Her møtes ressurspersoner som ønsker å bidra med tid og midler i gode oppstartsprosjekt, og ildsjelene med ideene og som skal gjennomføre. 


Har du den neste ideén vi investerer i?

Vi er alltid interesserte i å høre om nye og spennende prosjekter! Fortell oss litt om hva som er målet med ditt, og hva du trenger av hjelp for p komme videre! Kanskje kan vi bistå?

vis oss ditt case!

nettverk-logo

Et nettverk av forskjellige mennesker og kompetanse

Investin er et nettverk engasjerte mennesker med forskjellig bakgrunn og kompetanse. Det vi har felles er et ønske om å støtte opp under nye spennende ideer og prosjekt.

Vi er ikke typiske investorer. Gjennom kompetanse, erfaring og nettverk, kan vi kanskje bidra til gode svar på de utfordringene du møter fra idé til gjennomføring av prosjekt.

Investinn er selv i utvikling, men har en ambisjoner om å skape en uformell møtearena hvor ressurspersoner på "begge sider av bordet" kommer sammen, og hvor begge parter lærer av hverandre. 

se nettverket vårt

Vi er stolte av å ha disse gode partnerne med på laget

Ingen nettverk er komplett uten gode partnere - vi har også våre. Investinn er et medlemssnettverk som er frivillig organisert, og som driftes av medlemmene selv. 

Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål!

ta kontakt