Alle prosjekter trenger gode partnere

Investinn er et nettverk som drives av medlemmene, men alle gode nettverk trenger støttespillere. Med oss på laget har vi Gjøvikregionen Utvikling, Total Innovation og NT6, uten at disse på noen som helst måte legger føringer for hvordan nettverket driftes eller prioriterer sine engasjement.